Program „Szybka Ścieżka”

TTA Techtra bierze udział w Programie Operacyjnym „Inteligentny Rozwój”, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.   Tytuł realizowanego projektu: „Rozwój technologii… Więcej