Program „Szybka Ścieżka”

TTA Techtra bierze udział w Programie Operacyjnym „Inteligentny Rozwój”,
Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”
Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

 

Tytuł realizowanego projektu:

„Rozwój technologii wielkopowierzchniowych autonomicznych gazowych detektorów promieniowania jonizującego, w tym promieniowania kosmicznego”.

 

UWAGA:
Zapytanie ofertowe z dnia 20.05.2016

Szanowni Państwo,

W związku z planowaną realizacją przez TECHNOLOGY TRANSFER AGENCY TECHTRA SP. Z O.O. projektu w ramach poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 o nazwie „Rozwój technologii wielkopowierzchniowych autonomicznych gazowych detektorów promieniowania jonizującego, w tym promieniowania kosmicznego”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia.

Dokumentacja ofertowa:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz oferty
  3. Informacja o wyniku postępowania

UWAGA:
TTA Techtra poszukuje osoby, która dołączy do istniejącego zespołu B+R w celu realizacji Projektu „Rozwój technologii wielkopowierzchniowych autonomicznych gazowych detektorów promieniowania jonizującego, w tym promieniowania kosmicznego”.
Przewidywane zaangażowanie to 5 miesięcy w formie Umowy Zlecenia. Wszelkie informacje znajdują się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1063384
Zapraszamy do kontaktu.

29.11.2017r. : Konkurs został rozstrzygnięty, a wyniki umieszczone na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1063384

 

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – tzw. „Szybka Ścieżka”:

Celem działania jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej. Jest ono kontynuacją działania realizowanego w ramach konkursu 1.4 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Adresatami konkursów w tzw. „szybkiej ścieżce” są przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów, obejmujących realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”.

Listę pozytywnie ocenionych wniosków umieszczonych na stronie NCBiR można pobrać TUTAJ.

 
Informacje o otrzymanym w ramach Programu wsparciu zostały upublicznione m.in. w czasie wystąpień:

  • CERN – Europejska Organizacja Badań Jądrowych, Genewa, Szwajcaria, – RD51 Collaboration Conference luty, 2017r. – POBIERZ PLIK
  • Miedzynarodowe targi Hannover Messe 2017, Hanower, kwiecień 2017r. – POBIERZ PLIK
  • CERN – Europejska Organizacja Badań Jądrowych, Genewa, Szwajcaria, – RD51 Collaboration Conference, wrzesień, 2017r. – POBIERZ PLIK
  • CERN – Europejska Organizacja Badań Jądrowych, Genewa, Szwajcaria, – GEM Phase 2 R&D meeting, październik 2017r. – POBIERZ PLIK