Program „Szybka Ścieżka”

TTA Techtra bierze udział w Programie Operacyjnym „Inteligentny Rozwój”,
Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”
Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

 

Tytuł realizowanego projektu:

„Rozwój technologii wielkopowierzchniowych autonomicznych gazowych detektorów promieniowania jonizującego, w tym promieniowania kosmicznego”.

 

UWAGA: Zapytanie ofertowe z dnia 01.12.2018r. nr.2.

TTA Techtra poszukuje osoby, która dołączy do istniejącego zespołu B+R w celu realizacji Projektu „Rozwój technologii wielkopowierzchniowych autonomicznych gazowych detektorów promieniowania jonizującego, w tym promieniowania kosmicznego” na podstawie Umowy o Dzieło nr.1.
Przewidzane zadania oraz czas trwania w.w. Umowy zostały opisane TUTAJ.
Prosimy o nadsyłanie swoich ofert do dnia 01.12.2018 drogą mailową na adres: techtra@techtra.pl lub osobiście w siedzibie firmy.
04.12.2018r. Konkurs został rozstrzygnięty. Osoba która złożyła najlepsza oferta została powiadomiona mailowo.

 

 

UWAGA: Zapytanie ofertowe z dnia 01.12.2018r. nr.1.

TTA Techtra poszukuje osoby, która dołączy do istniejącego zespołu B+R w celu realizacji Projektu „Rozwój technologii wielkopowierzchniowych autonomicznych gazowych detektorów promieniowania jonizującego, w tym promieniowania kosmicznego” na podstawie Umowy o Dzieło nr.1.
Przewidzane zadania oraz czas trwania w.w. Umowy zostały opisane TUTAJ.
Prosimy o nadsyłanie swoich ofert do dnia 01.12.2018 drogą mailową na adres: techtra@techtra.pl lub osobiście w siedzibie firmy.
04.12.2018r. Konkurs został rozstrzygnięty. Osoba która złożyła najlepsza oferta została powiadomiona mailowo.

 

 

UWAGA: Zapytanie ofertowe z dnia 01.10.2018r.

TTA Techtra poszukuje osoby, która dołączy do istniejącego zespołu B+R w celu realizacji Projektu „Rozwój technologii wielkopowierzchniowych autonomicznych gazowych detektorów promieniowania jonizującego, w tym promieniowania kosmicznego” na podstawie Umowy Zlecenia.
Przewidzane zadania oraz czas trwania w.w. Umowy zostały opisane TUTAJ.
Prosimy o nadsyłanie swoich ofert do dnia 01.11.2018 drogą mailową na adres: techtra@techtra.pl lub osobiście w siedzibie firmy.
05.11.2018r. Konkurs został rozstrzygnięty. Osoba która złożyła najlepsza oferta została powiadomiona mailowo.

 

UWAGA:
TTA Techtra poszukuje osoby, która dołączy do istniejącego zespołu B+R w celu realizacji Projektu „Rozwój technologii wielkopowierzchniowych autonomicznych gazowych detektorów promieniowania jonizującego, w tym promieniowania kosmicznego”.
Przewidywane zaangażowanie to 5 miesięcy w formie Umowy Zlecenia. Wszelkie informacje znajdują się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1063384
Zapraszamy do kontaktu.
29.11.2017r. : Konkurs został rozstrzygnięty, a wyniki umieszczone na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1063384

 

UWAGA: Zapytanie ofertowe z dnia 20.05.2016

Szanowni Państwo,

W związku z planowaną realizacją przez TECHNOLOGY TRANSFER AGENCY TECHTRA SP. Z O.O. projektu w ramach poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 o nazwie „Rozwój technologii wielkopowierzchniowych autonomicznych gazowych detektorów promieniowania jonizującego, w tym promieniowania kosmicznego”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia.

Dokumentacja ofertowa:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz oferty
 3. Informacja o wyniku postępowania

 

 

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – tzw. „Szybka Ścieżka”:

Celem działania jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej. Jest ono kontynuacją działania realizowanego w ramach konkursu 1.4 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Adresatami konkursów w tzw. „szybkiej ścieżce” są przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów, obejmujących realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”.

Listę pozytywnie ocenionych wniosków umieszczonych na stronie NCBiR można pobrać TUTAJ.

Informacje o otrzymanym w ramach Programu wsparciu zostały upublicznione m.in. w czasie wystąpień:

 • CERN – Europejska Organizacja Badań Jądrowych, Genewa, Szwajcaria, – RD51 Collaboration Conference, luty 2017r. – POBIERZ PLIK
 • Miedzynarodowe targi Hannover Messe 2017, Hanower, kwiecień 2017r. – POBIERZ PLIK
 • CERN – Europejska Organizacja Badań Jądrowych, Genewa, Szwajcaria, – RD51 Collaboration Conference, wrzesień 2017r. – POBIERZ PLIK
 • CERN – Europejska Organizacja Badań Jądrowych, Genewa, Szwajcaria, – GEM Phase 2 R&D meeting, październik 2017r. – POBIERZ PLIK
 • PM 2018 14th Pisa Meeting on Advanced Detectors, La Biodola, Isola d’Elba, Włochy, maj 2018r.
 • ICHEP 2018 – XXXIX International Conference on High Energy Physics, Seul, Korea Południowa, lipiec 2018 – POBIERZ PLIK
 • CERN – Europejska Organizacja Badań Jądrowych, Genewa, Szwajcaria, – RD51 Collaboration Conference, grudzień 2018r. – POBIERZ PLIK
 • CERN – Europejska Organizacja Badań Jądrowych, Genewa, Szwajcaria, – Poland@CERN, kwiecień 2019r. – POBIERZ PLIK
 • INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Bari, Włochy – The workshop on Resistive Coatings for Gaseous Detectors, maj 2019r. – POBIERZ PLIK
 • WPT – Wrocławski Park Technologiczny S.A., Wrocław, Polska – „O wynalazkach po sąsiedzku”, czerwiec 2019r. – POBIERZ PLIK
 • CBK – Centrum Badań Kosmicznych, Wrocław, Polska – konferencja „Progress on spectroscopy and imaging III”, listopad 2019r. – POBIERZ PLIK