Nawiązane współprace i referencje

 1. Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN):
  W ramach współpracy z grupą TS-DEM prowadzona jest komercjalizacja opracowanych w CERN folii GEM. Od 2012 roku ponad 1800 folii GEM zostało wyprodukowanych przez TECHTRA na potrzeby eksperymentów Fizyki Wysokich Energii.
 2. Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung (GSI):
  Dostarczono folie GEM do prototypowych detektorów eksperymentu PANDA.
 3. Narodowe Centrum Badań Jądrowych:
  Dostawa detektora promieniowania kosmicznego wykorzystującego filie GEM.
 4. Karlsruher Institut fur Technologie:
  1. Opracowanie „Thermohydraulic analysis of transient processes in cryogenic system of superconducting magnet, following magnet resistive transition and/or failure of the cryostat”, Karlsruhe 2012.
  2. Opracowanie „Calculation of quench gas line diameter and of the safety valve flow coefficient for the worst case scenario including simultaneous quench of all magnets together with a sudden breakdown of the insulation vacuum and electrical arc energy deposition in the helium”, Karlsruhe 2010
  3. Opracowanie założeń bezpieczeństwa eksperymentu Katrin: „Analysis of the safety unit for the vacuum vessel, based on the experience obtained from the September 2008 CERN incident, related to the electrical arch caused by the faulty splice of two superconducting splices”, Karlsruhe 2009
 5. Udział w projekcie HIGINS „Highest magnetic field insert coil made from high temperature superconductors for 25 Tesla breakthrough” razem z partnerami:
  • University of Cambridge
  • Leibniz-Institut fur Festkoper-und Werkstofforschung, Dresden
  • Cryogenic Ltd, London
  • Trithor GmbH, Rheinbach
 6. Politechnika Wrocławska:
  1. Wykonanie kompleksowych pomiarów charakterystyk termodynamicznych chłodziarki adsorpcyjnej zasilanej energią cieplną o parametrach zgodnych z parametrami ciepła sieciowego, Wrocław 2013
  2. Dostawa materiałów izolacji elektrycznych naświetlonych promieniowaniem elektronowym, Wrocław 2011

REALIZACJE PROJEKTÓW B+R

W zakresie prowadzonych działań badawczych TTA Techtra otrzymała dotacje na realizacje projektów B+R. Szczegółowe informacje o realizowanych badaniach znajdują się w zakładce Aktualności.