Technology Transfer Agency Techtra

Technology Transfer Agency TECHTRA Sp. z o.o. nastawiona jest na działalność na rynku tzw. wysokich technologii. Przedsiębiorstwo powstało w odpowiedzi na potrzeby polskiego przemysłu i instytutów badawczych, które chcą sprzedawać swoje usługi i produkty na międzynarodowym rynku zaawansowanych technologii i usług. Technologie takie wymagają dopracowania do postaci komercyjnej, która to postać wnosi „nową jakość” w zastosowaniach przemysłowych.

Realizacje projektów B+R

W zakresie prowadzonych działań badawczych TTA Techtra otrzymała dotacje na realizacje projektów B+R. Szczegółowe informacje o realizowanych badaniach znajdują się w zakładce Aktualności.