Technology Transfer Agency Techtra

Technology Transfer Agency TECHTRA Sp. z o.o. nastawiona jest na działalność na rynku tzw. wysokich technologii. Przedsiębiorstwo powstało w odpowiedzi na potrzeby polskiego przemysłu i instytutów badawczych, które chcą sprzedawać swoje usługi i produkty na międzynarodowym rynku zaawansowanych technologii i usług. Technologie takie wymagają dopracowania do postaci komercyjnej, która to postać wnosi „nową jakość” w zastosowaniach przemysłowych.

W szczególności TECHTRA  realizuje następujące projekty Badawczo-Rozwojowe:

1 Sposób dezynfekcji powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych za pomocą nanokoloidalnego srebra
2 Modularne detektory GEM

1 Tytuł projektu: Sposób dezynfekcji powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych za pomocą nanokoloidalnego srebra.

Cel projektu: przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, mających na celu opracowanie innowacyjnego urządzenia do dezynfekcji biologicznej powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz dezynfekcji pomieszczeń takich jak: budynki mieszkalne, laboratoryjne, użyteczności publicznej, pomieszczenia laboratoryjne, szpitale, hotele, biurowce, gastronomia etc.  Proces dezynfekcji odbywać się będzie za pomocą opatentowanej przez TTA Techtra technologii
Planowane efekty: opracowanie i wdrożenie innowacji procesowej oraz produktowej, obejmującej nowatorskie urządzenie do dezynfekcji różnorodnych pomieszczeń przy wykorzystaniu unikalnej technologii opartej o koloidy nanosrebra. Finalnym rezultatem projektu ma być rozwiązanie gotowe do wdrożenia rynkowego.
Wartość Projektu: 176 100,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:  129 830,00 PLN

2. Tytuł projektu: Modularne detektory GEM

Nazwa programu: Inteligentny Rozwój 2014-2020
Nazwa projektu: Modularne detektory GEM
Cel Projektu:
opracowanie i wdrożenie do działalności gospodarczej całkowicie innowacyjnego, modularnego detektora gazowego wykonanego w technologii Gas Electron Multiplier (GEM).
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Inteligentny Rozwój 2014-2020