Zgłoszenia patentowe

NR

PATENT

NUMER I  DATA ZGŁOSZENIA

ZGŁASZAJĄCY

ZASTOSOWANIE

1

Przyrząd do niszczenia mikroorganizmów i redukcji związków aromatycznych w mieszaninach gazowych.

P.384588

Techtra

Biotechnologia

Sterylizacja powietrza

2

Detektor do nieniszczących badań materiałowych opartych na technologii GEM

P.392077

12.08.2010

Techtra i IPJ

Badania materiałowe

Radiodetektory

3

Radiodetektor cyfrowy wysokiej rozdzielczości do badan nieniszczących

P. 398512

20.03.2012

Techtra

Badania materiałowe

Radiodetektory

Tomografia Komputerowa

4

Sposób dezynfekcji powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

P.398224

24.02.2012

Techtra i WPT

Układy Klimatyzacyjno-wentylacyjne

Sterylizacja powietrza

5

Sposób dezynfekcji wody lodowej i układ kontrolno-dozujący środek dezynfekcyjny w instalacjach klimatyzacyjnych.

P.400544

29.08.2012

Techtra

Układy Klimatyzacyjno-wentylacyjne

6

Zastosowanie koloidu srebra

P.409890

Techtra

Sterylizacja wody