GAZOWE POWIELACZE ELEKTRONOWE

Gazowe Powielacze Elektronowe ( ang. Gas Electron Multiplier, GEM) zostały opracowane w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) w 1996r. na potrzeby eksperymentów fizyki wysokich energii. Stanowia one rozwiniecie komopry wielodrutowej za skonstruowanie której G. Charpak otrzymał Nagrode Nobla w 1992r.

Gotowy GEM zbudowany jest z folii o grubości 50 µm z naniesioną obustronnie 5 µm warstwą miedzi oraz układem sieci specjalnie ukształtowanych otworów o średnicach 60-80µm na powierzchni metalu i 40-60µm w połowie grubości folii. Otwory w przekroju mają charakterystyczny, podwójnie-stożkowy kształt klepsydry. Dzięki temu, po przyłożeniu napięcia pomiędzy górną i dolną warstwą folii pole elektryczne w otworach osiąga natężenie do 50kV/cm, co w atmosferze gazowej powoduje powstanie lawiny powielonych elektronów. TTA Techtra jako jedyna europejska firma pozyskała prawa do wykorzystywania technologii opracowanych w CERN do produkcji folii GEM.

Parametry standardowych folii GEM:

  • Całkowita powierzchnia folii: 170 x 170 mm
  • Obszar aktywny: 100 x 100 mm
  • Średnica otworów w warstwie miedzi: 70μm +/-5μm
  • Średnica otworów w warstwie poliimidu: 50μm +/-5μm
  • Pitch: 140μm
  • Prąd upływu: mniejszy niż 10 nA przy napięciu 600V @ 30% HR

Na życzenie wykonujemy folie GEM o innych parametrach – do uzgodnienia.