NR PATENT NUMER I DATA ZGŁOSZENIA ZGŁASZAJĄCY ZASTOSOWANIE
1 Przyrząd do niszczenia mikroorganizmów i redukcji związków aromatycznych w mieszaninach gazowych. P.384588 Techtra Biotechnologia
Sterylizacja powietrza
2 Detektor do nieniszczących badań materiałowych opartych na technologii GEM. P.392077
12.08.2010
Techtra i IPJ Badania materiałowe
Radiodetektory
3 Radiodetektor cyfrowy wysokiej rozdzielczości do badan nieniszczących. P.398512
20.03.2012
Techtra Badania materiałowe
Radiodetektory
Tomografia Komputerowa
4 Sposób dezynfekcji powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. P.398224
24.02.2012
Techtra i WPT Układy Klimatyzacyjno-wentylacyjne
Sterylizacja powietrza
5 Sposób dezynfekcji wody lodowej i układ kontrolno-dozujący środek dezynfekcyjny w instalacjach klimatyzacyjnych. P.400544
29.08.2012
Techtra Układy Klimatyzacyjno-wentylacyjne
6 Zastosowanie koloidu srebra P.409890 Techtra Sterylizacja wody