Program “Szybka Ścieżka”

TTA Techtra bierze udział w Programie Operacyjnym “Inteligentny Rozwój”, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.   Tytuł realizowanego projektu: “Rozwój technologii… More

The “Fast Path” programme

TTA Techtra participates in the “Smart Growth” Operational Programme, Measure 1.1 “R&D projects of enterprises” Sub-measure 1.1.1 “Industrial research and development works carried out by enterprises”.   Title of the… More