Sposób dezynfekcji powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Zgłoszenie patentowe nr P.398224

Data zgłoszenia: 24.02.2012r.

Patent przyznany: 19.12.2013r.

Właściciele: TTA Techtra i WPT

Przedmiotem wynalazku jest sposób dezynfekcji powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowany zwłaszcza w budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej i w pomieszczeniach laboratoryjnych.

 

ZP2.png