Gazowe Powielacze Elektronowe

Gazowe Powielacze Elektronowe ( ang. Gas Electron Multiplier, GEM) zostały opracowane w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) w 1996r. na potrzeby eksperymentów fizyki wysokich energii. Stanowia one rozwiniecie komopry wielodrutowej za skonstruowanie której G. Charpak otrzymał Nagrode Nobla w 1992r.

Gotowy GEM zbudowany jest z folii o grubości 50 µm z naniesioną obustronnie 5 µm warstwą miedzi oraz układem sieci specjalnie ukształtowanych otworów o średnicach 60-80µm na powierzchni metalu i 40-60µm w połowie grubości folii. Otwory w przekroju mają charakterystyczny, podwójnie-stożkowy kształt klepsydry. Dzięki temu, po przyłożeniu napięcia pomiędzy górną i dolną warstwą folii pole elektryczne w otworach osiąga natężenie do 50kV/cm, co w atmosferze gazowej powoduje powstanie lawiny powielonych elektronów. TTA Techtra jako jedyna europejska firma pozyskała prawa do wykorzystywania technologii opracowanych w CERN do produkcji folii GEM.

Parametry standardowych folii GEM:

  • Całkowita powierzchnia folii: 170 x 170 mm
  • Obszar aktywny: 100 x 100 mm
  • Średnica otworów w warstwie miedzi: 70μm +/-5μm
  • Średnica otworów w warstwie poliimidu: 50μm +/-5μm
  • Pitch: 140μm
  • Prąd upływu: mniejszy niż 10 nA przy napięciu 600V @ 30% HR

Na życzenie wykonujemy folie GEM o innych parametrach – do uzgodnienia.

gem1.png gem2.png
Fragment folii GEM oglądany pod mikroskopem Pierwsza folia GEM wyprodukowana przez TTA Techtra, 2013r.
   
gem5.pnggem6.png gem4.png
Rzeczywiste przekroje poprzeczne folii GEM wyprodukowanych przez TTA Techtra. Inspekcja folii GEM 40x40cm2, TTA Techtra, 2014r.
   
gem4.png
Folia GEM o wymiarze 120x60 cm2 dedykowana do eksperymentu Compact Muon Solenoid, TTA Techtra, 2015r.