Program "SZYBKA ŚCIEŻKA"

TTA Techtra bierze udział w Programie Operacyjnym "Inteligentny Rozwój",
Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”
Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Tytuł realizowanego projektu:  "Rozwój technologii wielkopowierzchniowych autonomicznych gazowych detektorów promieniowania jonizującego, w tym promieniowania kosmicznego".

 

UWAGA:
TTA Techtra poszukuje osoby, która dołączy do istniejącego zespołu B+R w celu realizacji Projektu "Rozwój technologii wielkopowierzchniowych autonomicznych gazowych detektorów promieniowania jonizującego, w tym promieniowania kosmicznego".
Przewidywane zaangażowanie to 5 miesięcy w formie Umowy Zlecenia. Wszelkie informacje znajdują się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1063384
Zapraszamy do kontaktu.

29.11.2017r. : Konkurs został rozstrzygnięty, a wyniki umieszczone na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1063384

UWAGA:
TTA Techtra ogłosiła konkurs na dostawę materiału technologicznego w ramach realizowanego Projektu "Rozwój technologii wielkopowierzchniowych autonomicznych gazowych detektorów promieniowania jonizującego, w tym promieniowania kosmicznego".
Wszelkie informacje znajdują się na stronie:: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1063384
Zapraszamy do kontaktu.

02.12.2017r. : Konkurs został rozstrzygnięty ( brak ofert)  wyniki umieszczone są na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

 

UWAGA:
TTA Techtra ogłosiła konkurs na dostawę materiału technologicznego w ramach realizowanego Projektu "Rozwój technologii wielkopowierzchniowych autonomicznych gazowych detektorów promieniowania jonizującego, w tym promieniowania kosmicznego".
Wszelkie informacje znajdują się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...
Zapraszamy do kontaktu.

21.01.2018r. : Konkurs został rozstrzygnięty ( brak ofert)  wyniki umieszczone są na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

INNOWACYJNA_GOSPODARKA_LONG.pngUE EFRR_pol.png

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. „Szybka Ścieżka”:

Celem działania jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej. Jest ono kontynuacją działania realizowanego w ramach konkursu 1.4 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Adresatami konkursów w tzw. „szybkiej ścieżce” są przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów, obejmujących realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”.

Listę pozytywnie ocenionych wniosków można znaleźć na stronie NCBiR.

Informacje o otrzymanym w ramach Programu  wsparciu zostały upublicznione m.in. w czasie wystąpień:

Informacje o otrzymanym w ramach Programu  wsparciu zostały upublicznione m.in. w czasie konferencji: